مرگ خاموشی به نام خشکسالی!
تب تند خشکسالی در استان فروکش نمی‌کند/ سریال قهر طبیعت در خراسان‌جنوبی
درست روبروی اتاق‌های کدر، بین زباله‌ها، وسایل اضافی و یک فیل نارنجی رنگ پلاستیکی که گویی تاب گرما را نداشته و روی زمین ولو شده است، پسرکی پشت یک درخت ایستاده و به ما چشم دوخته است؛ بدنش پر از لکه‌هایی سیاه است و در اندام‌هایی از بدنش ورم‌هایی به چشم می‌خورد. نگاه پسرک کدر و بی‌روح است و همینطور که انگشتانش را می‌مکد، کف پا‌هایش را جابه جا می‌کند؛ کف پاهای برهنه‌اش.
 تامین آب شرب روستا ها از ضروری ترین نیازهای شهرستان است
فرماندار درمیان گفت: اورژانس و آزمایشگاه  بیمارستان اسدیه پس از افتتاح فعال شده است و امید واریم با با در نظر گرفت ردیف بودجه از سوی دولت شاهد فعالیت این بیمارستان با تمام ظرفیت باشیم.
 آبخیزداری سازنده ترین راهکار مقابله با خشکسالی است
فرماندار درمیان:
فرماندار درمیان گفت: با توجه خشکسالی های 13 ساله و محدودیت منابع آبی، جرای طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداری از سازنده‌ترین راهکارها برای مقابله با اثرات خشکسالی در این شهرستان است
اشتراک در خشکسالی