مولوی عبدالهی:
وحدت درمیان - امام جمعه اهل سنت درمیان : چهار دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی می گذرد و در طول این مدت دشمنان همیشه به دنبال ضربه زدن به این انقلاب بوده اند اما مشارکت و حضور همیشگی مردم این توطئه ها را ناکام گذاشته است.
مشکلات و کمبود ها در مقابل عزت اسلام و انقلاب ناچیز است / خدمتی بالاتر از خدمت به مردم نیست
امام جمعه اهل سنت اسدیه :
امام جمعه اهل سنت شهر اسدیه : بزرگان این انقلاب به یاد دارند که زمانی بر این کشور گذشته است که زنان مسلمان ایرانی اختیار چادر و حجاب خودشان را نداشته اند.
امام جمعه اهل سنت اسدیه:
امام جمعه اهل سنت شهر اسدیه از فرمانده سابق حوزه حضرت نبی اکرم (ص) به عنوان فرمانده ای جوان ، با استعداد ، مخلص و دارای برخورد بسیار خوب با مردم یاد کرد.
امام جمعه اهل سنت شهر اسدیه //
امام جمعه اهل سنت شهر اسدیه با بیان اینکه کنار آمدن با ظلم به هیچ وجه امکان ندارد گفت: موضع استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران تغییر نکرده است.
مرگ بر آمریکا بهترین شعار ملت در پاسخ به رفتار خصمانه آمریکا
امام جمعه اهل سنت درمیان:
امام جمعه اهل سنت درمیان با بیان اینکه رفتار خصمانه آمریکا با ایران تغییر نکرده است، گفت: به همین دلیل ملت ایران بهترین شعار را مرگ بر آمریکا می‌داند.
اشتراک در مولوی عبداللهی