در دیدار با کارکنان راهداری عنوان شد:
فرماندار درمیان گفت:راههای شهرستان درمیان شریانی نیست و به همین خاطر اعتبار ملی برای نگهداری و مرمت جاده ها اختصاص پیدا نمی‌کند.
سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درمیان خبر داد
سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان درمیان از مرمت و احیاء آسبادهای طبس‌مسینا خبر داد.
مسؤول نمایندگی میراث فرهنگی درمیان خبر داد
مسؤول نمایندگی میراث فرهنگی درمیان از آغاز فصل اول مرمت و احیاء قلعه اره فورگ درمیان خبر داد.
سرپرست عشایری درمیان خبرداد:هزینه کرد 140 میلیون تومانی برای مرمت ایل راه ها
سرپرست اداره عشایری درمیان گفت: در سال گذشته مبلغ 140 میلیون تومان برای مرمت ایل راه ها و آبرسانی به عشایر و دام آنها هزینه شد.
اشتراک در مرمت