وحدت درمیان گزارش می‌دهد
نهم دى را همین جوانها، همین نسل سوّم انقلاب به راه انداختند؛ آن حادثه‌ى عظیم را به‌وجود آوردند؛ آن سیلى محکم را به‌صورت کسانى نواختند که سعى‌شان این بود که مسیر حرکت اسلامى را با ایجاد فتنه منحرف بکنند؛ این کار را چه کسى کرد؟ جوان‌ها کردند، نسل سوّم انقلاب کردند.
مولوی خالقی:
مولوی خالقی: آمریکا دشمنی است که در تمام میدان ها آزمایش شده است و یقینأ مذاکره با این کشور هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به موضع گستاخانه کری مبنی بر مهار قدرت منطقه ای ایران تصریح کرد: دولت باید نسبت به مواضع تجاوزکارانه آمریکا موضع انقلابی بگیرد.
مقام معظم رهبری، دفاع از حریم اهل بیت در سوریه و عراق، مبارزه با دشمن و شهادت در غربت را از امتیازات شهدای حرم مطرح کردند.
زنان با اصلاح فرهنگ اقتصاد خانواده‌ نقش مهمی در تحقق حماسه اقتصادی دارند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: نقش زنان در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی، مؤثر و کارآفرین است. حضور در انتخابات و اصلاح الگوی مصرف خانواده‌ها عرصه‌های نقش‌آفرینی زنان در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی است.
اشتراک در مقام معظم رهبری