مدیر امور عشایری درمیان خبر داد :
مدیر امور عشایری درمیان گفت: آبرسانی به 38 محله عشایری این شهرستان با جمعیت یکهزار و 800 خانوار در نقاط مرزی با تانکر انجام می شود.
فرماندار درمیان خبر داد
فرماندار شهرستان درمیان از انجام عملیات گازرسانی به شهرهای گزیک و طبس این شهرستان خبر داد و گفت: هم اکنون به ۴۵ روستا با دو هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت با تانکرهای سیار آبرسانی انجام می‌شود.
آستان قدس رضوی بعد از اولین ورود برای تامین آب تعدادی از روستاهای خراسان جنوبی این بار برای بهبود کیفیت آب بهداشتی 24 روستای استان وارد عمل شد.
گزارش خبری؛
اهالی روستای شیرگ بخش قهستان بعد از گذشت سه ماه از قول آب و فاضلاب روستایی وقتی هیچ حرکتی برای آبرسانی به این روستا ندیدند خودشان برای برطرف شدن مشکل بی آبی اقدام کردند.
گزارش مردمی؛
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: اهالی روستای گیت از وضعیت آبرسانی نگران نباشند آبرسانی به گیت در دستور کار است. تا دو سه ماه آینده آبرسانی مجتمع کلاته ملا را به پایان می‌رسانیم.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در گفتگو با وحدت درمیان:
مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: در سفری که قبلا معاون وزیر نیرو به شهرستان درمیان داشته اند در آنجا مصوب شده است که اعتباری برای مجتمع کلاته ملا و روستای درمیان در نظر گرفته شود و 16میلیارد تومان برای شهرستان درمیان و سایر شهرستانها در نظر گرفتند که بیشترین میزان حدود 12 میلیارد تومان برای شهرستان درمیان درنظر گرفته شده است.
طول خط انتقال آب شهرستان درمیان 3 هزار متر است
مدیر آبفای شهری شهرستان درمیان:
مدیر امور آب و فاضلاب شهری درمیان: طول شبکه توزیع آب شهری درمیان 46 هزار و 861 متر است.
تابستان و قصه مصرف بی رویه آب/ مایه حیات را در حیاط رها نکنیم
 تابستان گرم و طاقت فرسا از راه رسیده است و کاهش مصرف آب ضرورتی است که در ایام بسیار بر آن تاکید می‌شود.
 انتقال 8 هزار و 200 دستگاه تانکر آب به 45 روستاي بدون آب شهرستان درميان
نسيمي خبر داد
مدير امور آب و فاضلاب روستايي درميان: سال گذشته 5 ميليارد ريال براي نگهداري و تعمير شبکه هاي توزيع و انتقال اين شهرستان اختصاص يافت که 15 کيلومتر از خطوط و شبکه هاي فرسوده روستايي شهرستان درميان تعويض شد.

صفحه‌ها

اشتراک در آبرسانی