استاندار خراسان جنوبی:
استاندار خراسان جنوبی بهره وری از منابع آبی استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به محدودیت هایی که در این زمینه در استان وجود دارد باید از این ثروت خدادادی به بهترین نحو ممکن استفاده شود.
2 تن انواع ماهی کپور و آمور از سد رزه شهرستان درمیان بزرگترین سد مخزنی خراسان جنوبی برداشت شد .
مدیر جهاد کشاورزی درمیان با اشاره به آغاز برداشت ماهی گفت: پیش بینی می شود امسال 101 تن ماهی در این شهرستان برداشت شود.
سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان داد:
سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان گفت:با توجه به فصل مهاجرت پرندگان هفت هزار پرنده مهاجر میهمان سد بتنی رزه شهرستان درمیان برای گذراندن فصل زمستان هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی مطرح کرد:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت:سد رزه یک پتانسیل بالقوه برای منطقه و مردم شهرستان درمیان است که باید با استفاده از زیر ساخت های تکمیل شده و با محوریت شرکت تشکیل شده از بسیجیان و ایثارگران منطقه می‌توان آن را بالفعل کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت:سد رزه از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است که با توسعه آن در آینده نزدیک به کانون اشتغال در این شهرستان مرزی تبدیل خواهد شد و تاکنون جهاد کشاورزی اقدامات خوبی در این اراضی انجام داده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت: سد رزه یک سد بتنی با ظرفیت آبگیری 24 میلیون مترمکعب اندوخته سازی و تنظیم حدود هشت میلیون متر مکعب روان آب می باشد که از این میزان شش میلیون مترمکعب برای مصارف کشاورزی و آبیاری 600 هکتار از اراضی پایین دست در نظر گرفته شده و دو میلیون مترمکعب برای مصارف زیست محیطی پیش بینی شده است.
واگذاري 600 هکتار زمين پايين دستِ سد رزه به کشاورزان خراسان جنوبي
600 هکتار از زمین های پایین دست بزرگترین سد مخزنی خراسان جنوبی برای کشت و کار به کشاورزان واگذار شد .
20 میلیارد تومان برای احداث این سد هزینه شده است
استاندار در بازدید از سد رزه
استاندار خراسان جنوبی صبح امروز در ادامه برنامه هاي سفر به شهرستان درميان از سد رزه بازدید کرد.
اشتراک در سد رزه