دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان‌جنوبی:
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی گفت: با اجرای کنسرت در سالن های ورزشی بدون رعایت حدود قانونی مخالف هستیم، باید آئین نامه فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری اینگونه مراسمات رعایت شود اما اکنون متاسفانه کنسرت ها با دستور دولتی ها اجرا می شود.
عدم وجود بیماری کروناویروس در جمعیت شتر خراسان‌ جنوبی
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: با بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان واحد مبارزه با بیماری‌های دامی تاکنون هیچ موردی از بیماری کروناویروس در جمعیت شتر استان مشاهده نشده است.
اشتراک در کنسرت