کارخانه قند قهستان؛
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از آغاز برداشت چغندر قند در 967 هکتار زمین های استان از ماه آبان خبر داد و پیش بینی کرد که امسال از این میزان سطح زیرکشت 33 هزار و 845 تن چغندرقند برداشت شود.
َ"کارخانه قند قهستان "
وقتی در هفته ای که مربوط به خود کارگران است برنامه های این هفته به کارگران کارخانه قند اعلام نمیشود.
بعد از روزهای تلخ تعطیلی؛
با ورود تیم سرمایه‌گذاری جدید برای کارخانه قند قهستان و تلاش‌های مسئولان خراسان‌ جنوبی امیدواریم کام کارگران با احیای مجدد این کارخانه تعطیل که در این مدت روزگار تلخی را سپری کردند، شیرین و امید در دل خانواده هایشان زنده شود.
مسئول استخر اسدیه در گفتگو با وحدت درمیان:
مسئول استخر اسدیه گفت: در ابتدای سال جاری فراخوان واگذاری استخر از طریق ماده ٢٧ با سرمایه گذاری ٩۵٠ میلیون ریال در دو مرحله منتشر شد که بنده در مرحله دوم در مزایده شرکت و برنده مزایده شدم و قرار بوده است که استخر اسدیه یک ماه پیش به من تحویل داده شود اما تا کنون این امر محقق نشده است، استخر ابتدای سال 95 به کارخانه قند قهستان برای راه اندازی واگذار شده بود که بعد از گذشت پنج ماه بنا به دلایلی تعطیل شد.
اشتراک در کارخانه قند قهستان