مدیر کمیته امداد درمیان خبر داد:
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) درمیان از اعزام 88 مددجوی اهل سنت کمیته امداد شهرستان در قالب 2 دستگاه اتوبوس به مشهد مقدس خبر داد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) درمیان، از برپایی 81 پایگاه جشن نیکوکاری در این شهرستان خبر داد.
اشتراک در مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) درمیان