مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان خبر داد:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان، گفت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی پنج پروژه جهاد کشاورزی در زمینه آب و خاک را با اعتبار 7979 میلیون ریال بعد از ماه مبارک رمضان افتتاح خواهیم کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان خبر داد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت: پلاک کوبی 3 هزار و 300 راس دام سنگین در شهرستان درمیان انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت: در حال حاضر حدود 210 هکتار از درختان زرشک شهرستان درمیان آلوده به آفت زنگ جارویی زرشک است و امکان شیوع آلودگی را در مناطق کوهستانی مثل درمیان و قهستان شاهد هستیم.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت:سطح زیر کشت چغندر قند در شهرستان درمیان 140 هکتار است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت:استفاده از آجرهای حاوی مواد مکمل معدنی جهت تغذیه دام وپودر کانی سوپر مینرال در طیوردر فصل سرما توصیه می‌شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت:کود سبز معقولانه ترین و به صرفه ترین کار برای بهبود مواد آلی و ساختمان خاک است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت: درسال زراعی جاری پیش بینی می شود که 60 تن چغندر قند از اراضی تسطیح لیزی شهرستان درمیان برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت: صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی روستای درمیان به همراه دو صندوق دیگر در کل کشور کاندیدای انتخاب صندوق نمونه زنان روستایی کشور شدند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت: از کل 95 هکتار سطح زیر کشت پسته شهرستان ، تا کنون 22 هکتار از باغات پسته شهرستان به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز شده است .
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت: تنها راه جبران خسارت،صندوق بیمه محصولات کشاورزی است.

صفحه‌ها

اشتراک در ضیائیان احمدی