مولوی عبدالهی:
وحدت درمیان - امام جمعه اهل سنت درمیان : چهار دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی می گذرد و در طول این مدت دشمنان همیشه به دنبال ضربه زدن به این انقلاب بوده اند اما مشارکت و حضور همیشگی مردم این توطئه ها را ناکام گذاشته است.
امام جمعه اهل سنت روستا درمیان:
امام جمعه اهل سنت روستا درمیان دلیل اصلی پیروزی رمندگان را توحید ، قدرت اسلامی و الگوسازی قران در تمام زمینه ها عنوان کرد و گفت: درس مقاومت در سراسر جهان دور می زند و الگوی آن 31 شهریور ایران است.
امام جمعه اهل سنت درمیان:
امام جمعه اهل سنت درمیان گفت: دیروز جلسه دیدار کاندیداهای حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف با اهل سنت شهرستان درمیان برگزار شد.
در پی حضور امام جمعه اهل سنت درمیان در آیین اختتام دومین دوره مسابقات قرآنی
بهره گیری از ظرفیت های قرآنی و دینی به تحکیم بنیان وحدت در جهان اسلام می انجامد.
اشتراک در امام جمعه اهل سنت درمیان