پس از راهپیمائی ۲۲ بهمن :
وحدت درمیان - پس از اتمام مراسم راهپیمائی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ فرماندار درمیان ضمن پیامی از حضور پر شور مردم این شهرستان قدردانی کرد.
فرماندار درمیان از افزایش 7.5 درصدی اعضای کتابخانه های عمومی درمیان در سال جاری خبر داد.
اشتراک در اخبار درمیان ، شهرستان درمیان ، وحدت درمیان