برگزاری رایگان کارگاه پزشک خانواده
30 بهم 1396 - 22:18
کد مطلب: 21023
وحدت درمیان - آیین استقبال از پیکر پاک و مطهر 2 شهید گمنام در روستاهای ماسنان ، خوان ، نوغاب و آنیک از توابع شهرستان درمیان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وحدت درمیان : آیین استقبال از پیکر پاک و مطهر 2 شهید گمنام در روستاهای ماسنان ، خوان ، نوغاب و آنیک از توابع شهرستان درمیان برگزار گردید.

نظر شما

آخرین عناوین