برگزاری رایگان کارگاه پزشک خانواده
31 شهر 1396 - 05:27
کد مطلب: 19489
بنای تاریخی خانه مهدی خان رفیعی در داخل روستای درمیان و درون بافت سنتی این روستا قرار گرفته است .

به گزارش وحدت درمیان، این بنا متعلق به مهدی خان رفیعی حاکم قلعه فورگ میباشد و همزمان با آن یعنی در دوران نادر شاه افشار بنا شده است. البته در دوران بعدی تغییرات وتعمیرات جزئی نیز در آن داده شده است.
در داخل روستای درمیان خانه های تاریخی متعددی با ویژگیهای معماری اصیل ایرانی وجود دارد که یکی از این خانه ها مشهور به خانه مهدی خان رفیعی از جالبترین آنها به شمار می رود . این بنا کاملا بر اساس ویژگیهای معماری ایرانی بوده و دارای عناصر و اجزای متعدد از قبیل سردر ورودی ، هشتی ، دالان ، حیاط مرکزی ، اطاقهای متعدد در اطراف حیاط ، مطبخ و شاهنشین می باشد . ورود به داخل بنا از طریق سردر ورودی که دارای طاق کلیل می باشد امکانپذیر است . پس از ورودی هشتی ، دالان و سپس حیاط بنا قرار دارد. در دو طرف حیاط عناصری در دو طبقه شامل راهروها ، شاهنشین و پلکان ورود به طبقه فوقانی وجود دارد . از ویژگیهای ممتاز این بنا تزئینات و هنرهای وابسته به معماری است که جلوه خاصی به آن داده است. تزئینات گچبری در بخشهای مختلف بنا از جمله تزئینات اسلیمی ، مقرنس ، رسمی بندی و حاشیه های گچبری شده اطراف طاقها وطاقنماها و نیز تزئینات مربوط به پوشش چوبی سقفها بیشترین میزان تزئینات را شامل می شود . وجود ارسی های متعدد در قسمتهای مختلف بنا از جمله در شاهنشین با طرحهای هندسی و شمسه از دیگر تزئینات این بنا به شمار می رود .
با توجه به سبک معماری و تزئینات، دوره تاریخی این بنا به دوران افشاریه تا اوایل قاجار می رسد.

نظر شما

آخرین عناوین